Phát âm chữ K trong tiếng Anh

Thảo luận trong 'Thùng Rác' bắt đầu bởi pktbd, 27/10/16.

 1. pktbd
  Offline

  pktbd Expired VIP

  Tham gia ngày:
  30/3/16
  Bài viết:
  308
  Đã được thích:
  0
  Diễn Đàn Game  Thường thì chữ K được phát âm là /k/, đặc biệt là khi đứng đầu một từ vựng, hoặc đứng sau chữ S.


  xem thêm : trung tâm học anh văn giao tiếp tphcm

  Xem thêm : tiếng anh giao tiếp

  Xem thêm trung tâm ngoại ngữ
  Nhưng không phải chỉ có chữ K mới được phát âm là /k/, mà như đã phân tích ở bài viết với chữ C, trong rất nhiều trường hợp cũng được phát âm là /k/. Để hiểu rõ hơn, mời bạn xem lại bài viết “Chữ C phát âm như thế nào trong tiếng Anh”.

  Ngược lại, không phải lúc nào chữ K cũng được phát âm là /k/, mà khi K đứng trước N trong tiếng Anh (KN) thì chữ K lại bị câm. Cụ thể có 5 khả năng kết hợp chữ viết để phát âm với chữ K và âm /k/ như sau:

  Chữ K thường được phát âm là /k/ khi đứng đầu một từ hoặc khi đứng sau S

  1. kale /keɪl/ (n) cải xoăn

  2. kangaroo /ˌkæŋgəˈruː/ (n) con kangaroo

  3. karate /kəˈrɑːti/ (n) môn karate

  4. keep /kiːp/ (v) giữ gìn

  5. key /kiː/ (n) chìa khóa

  6. kick /kɪk/ (v) đá

  7. kidney /ˈkɪdni/ (n) thận

  8. kill /kɪl/ (v) giết

  9. kind /kaɪnd/ (adj) tử tế

  10. kindergarten /ˈkɪndəˌgɑːrtən/ (n) trường mẫu giáo

  11. kudos /ˈkuːdɑːs/ (slang) tiếng tăm

  12. kumquat /ˈkʌmkwɑːt/ (n) quả quất

  13. skill /skɪl/ (n) kỹ năng

  14. skim /skɪm/ (v) lướt qua

  15. skin /skɪn/ (n) da

  Chữ K thường được phát âm là /k/ khi được viết là C trong các từ

  1. call /kɔːl/ (v) gọi

  2. can /kæn/ (modal verb) có thể

  3. claim /kleɪm/ (v) công bố

  4. coach /kəʊtʃ/ (n) huấn luyện viên

  5. coal /kəʊl/ (n) than đá

  6. coastal /ˈkəʊstəl/ (adj) thuộc bờ biển

  7. come /kʌm/ (v) đến

  8. cook /kʊk/ (v) nấu

  9. cool /kuːl/ (adj) mát

  10. count /kaʊnt/ (v) đếm

  11. cubic /ˈkjuːbɪk/ (adj) khối lập phương

  12. cucumber /ˈkjuːkʌmbər/ (n) dưa chuột

  13. cut /kʌt/ (v) cắt

  14. cutback /ˈkʌtbæk/ (v) pha loãng

  15. cute /kjuːt/ (adj) dễ thương

  Chữ K thường được phát âm là /k/ khi được viết là CC trong các từ (khi sau CC là các nguyên âm, trừ E)

  1. acclaim /əˈkleɪm/ (v) hoan hô

  2. accommodate /əˈkɑːmədeɪt/ (v) điều tiết

  3. accommodation /əˌkɑːməˈdeɪʃən/ (n) chỗ ở

  4. accompany /əˈkʌmpəni/ (v) kèm theo

  5. accomplish /əˈkɑːmplɪʃ/ (v) hoàn thành

  6. account /əˈkaʊnt/ (n) tài khoản

  7. accurate /ˈækjʊrət/ (adj) chính xác

  8. hiccup /ˈhɪkʌp/ (v) nấc

  9. occupation /ˌɑːkjʊˈpeɪʃən/ (n) nghề nghiệp

  10. occur /əˈkɜːr/ (v) xảy ra

  Chữ K thường được phát âm là /k/ khi được viết là CK trong các từ

  1. amuck /əˈmʌk/ (adv) như một người điên cuồng

  2. attack /əˈtæk/ (v) tấn công

  3. back /bæk/ ( adv) trở lại

  4. backbench /ˌbækˈbentʃ/ (n) chỗ ngồi cho thành viên không quan trọng trong nghị viện Anh

  5. bucket /ˈbʌkɪt/ (n) chậu

  6. check /tʃek/ (v) kiểm tra

  7. chick /tʃɪk/ (n) gà con

  8. deck /dek/ (n) boong tàu

  9. kick /kɪk/ (v) đá

  10. lock /lɑːk/ (v) khóa

  11. package /ˈpækɪdʒ/ (n) bưu kiện

  12. stock /stɑːk/ (n) kho dự trữ

  Chữ K thường câm khi đứng đầu mỗi từ mà theo sau nó là âm N

  1. knack /næk/ (n) sự thành thạo/có tay nghề

  2. knapsack /ˈnæpsæk/ (n) ba lô

  3. knave /neɪv/ (n) kẻ bất lương

  4. knead /niːd/ (v) nhào trộn

  5. knee /niː/ (n) đầu gối

  6. kneel /niːl/ (v) quỳ

  7. knell /nel/ (n) điểm tận số

  8. knife /naɪf/ (n) dao

  9. knight /naɪt/ (n) hiệp sĩ

  10. knit /nɪt/ (v) đan

  11. knob /nɑːb/ (n) quả đấm (ở cửa)

  12. knock /nɑːk/ (v) gõ

  13. know /nəʊ/ (v) biết

  14. knowledge /ˈnɑːlɪdʒ/ (n) kiến thức

  15. knuckle /ˈnʌkl ̩/ (n) khớp đốt ngón tay
   
  #1

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với Diễn đàn Game chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ!