Tại sao động cơ trục vít hay sử dụng biến tần

Thảo luận trong 'Mua Bán Rao Vặt Tổng Hợp' bắt đầu bởi dailymaylanh, 9/11/19 lúc 16:13.

 1. dailymaylanh
  Offline

  dailymaylanh New Member

  Tham gia ngày:
  23/11/17
  Bài viết:
  522
  Đã được thích:
  0
  Diễn Đàn Game  Ð?i v?i ngành ch? bi?n th?c ph?m, h? th?ng cung c?p khí nén có vai trò khá quan tr?ng, h? th?ng này thu?ng tiêu t?n nang lu?ng khá l?n. tuy th?, vi?c s? d?ng nang lu?ng hi?u qu? ? khâu quan tr?ng này v?n chua du?c nhi?u doanh nghi?p (DN) quan tâm: Nhi?u DN phung phá nang lu?ng ? khâu này là do chua s? d?ng h?p lý áp su?t máy nén khí, d?n d?n phung phí nang lu?ng.

  Xem >>> Bi?n t?n Mitsubishi

  Th?c tr?ng

  Kh?o sát h? th?ng khí nén ? m?t DN s? d?ng 2 máy nén khí tr?c vít hi?u Atlas Copco công su?t di?n 30 KW. Hai máy ho?t d?ng luân phiên m?i ngày và th?i kì v?n hành trong ngày là liên ti?p 24 gi?. Hai máy có chung m?t bình ch?a khí nén th? tích 1,7 m3 và có chung du?ng ?ng phân ph?i khí nén. Khí nén du?c cài d?t trong kho?ng 5,5 -6,5 kg/cm2.

  Khí nén du?c DN này dùng cho các nhu c?u sau: Ch? y?u cung c?p cho các lò thanh trùng v?i áp su?t kho?ng 1,5 kg/cm2 trong su?t th?i gian thanh trùng. Ph?n này chi?m kho?ng 80% t?ng nhu c?u khí nén.

  Cung c?p khí nén phun suong hoi nu?c làm ngu?i cá sau khi h?p trong phòng làm ngu?i. Ph?n này chi?m kho?ng 10% t?ng nhu c?u khí nén.

  Cung c?p khí nén cho các co c?u ch?p hành khí nén trong dây chuy?n ch? bi?n cá. Ph?n này chi?m kho?ng 10% t?ng nhu c?u khí nén.

  V?n d? b?t c?p ? dây là: Khí nén du?c t?o ra t? máy nén khí ? áp su?t 5,5 – 6,5 kg/cm2, tuy nhiên 80% lu?ng khí nén này du?c dua vào dùng cho các lò thanh trùng ch? ? áp su?t 1,5 kg/cm2. C?n ph?i cài d?t áp su?t khí nén ? m?c cao là vì ph?i b?o d?m d? cung c?p khí nén cho các lò thanh trùng ngay c? khi có m?t s? lò trùng nhau v? th?i di?m b?t d?u thanh trùng. t?c th? ngay c? nh?ng lúc x?y ra s? d?t bi?n tang v? nhu c?u khí nén. Do luu lu?ng khí nén trong tru?ng h?p áp su?t cao hay th?p khi dùng cho các lò thanh trùng d?u nhu nhau nên vi?c cài d?t áp su?t khí nén ? áp su?t cao v? m?t lý thuy?t s? làm gia tang công nén, gây hoang nang lu?ng cho h? th?ng nén khí.

  [​IMG]

  Xem >>> http://khanghuan.com/cars/thiet-bi-dong-cat-chong-ro-rcbo

  Cách h?p lý hóa áp su?t máy nén khí

  Sau khi kh?o sát, chuyên viên ECC dã dua ra gi?i pháp. Tách riêng ph?n khí nén dùng phun suong (10%) và ph?n khí nén cung c?p cho các co c?u ch?p hành (10%) v?i ph?n khí nén cho các lò thanh trùng (80%) theo phuong án sau:

  Ph?n khí nén cung c?p cho các lò thanh trùng du?c cung c?p riêng bi?t t? 1 máy nén khí ngày nay.

  Ph?n khí nén cung c?p cho các co c?u ch?p hành có th? có du?c b?ng 2 cách: dùng 1 máy nén còn l?i (cài d?t ? 5,5-6,5 kg/cm2) ho?c d?u tu riêng m?t máy nén nh? có nang su?t v?a d? (máy kho?ng 5Hp).

  Ph?n khí nén cung c?p cho phun suong: s? d?ng chung máy nén còn l?i hi?n t?i (cài d?t ? 5,5 - 6,5 kg/cm2) ho?c s? d?ng chung máy nén d?u tu riêng thêm (lúc này c?n máy có công su?t di?n kho?ng 10 Hp) ho?c dùng các máy nén nu?c tr?c ti?p dùng cho vi?c phun suong (công su?t kho?ng 3 Hp).

  Cài d?t áp su?t h? th?ng khí nén ph?n cung c?p cho các lò thanh trùng t? 5,5-6,5 kg/cm2 xu?ng 1,5-2,5 kg/cm2.

  Thay th? d?ng co máy nén cung c?p cho các lò thanh trùng t? công su?t di?n 30 KW xu?ng còn 18,5 KW ho?c gi? nguyên d?ng co 30 KW nhung l?p d?t bi?n t?n di?u khi?n công su?t d?ng co.

  Xem >>> bi?n t?n giá r?

  Công Ty TNHH M?t Thành Viên K? Thu?t Khang Huân

  Tr? s? chính: 12/5C KP Nhi Ð?ng 2, Phu?ng Di An, Th? Xã Di An, T?nh Bình Duong

  Show room: 4A/34 St.1 – tr?ng di?m Hành Chính Di An, Di An – Bình Duong

  Ði?n Tho?i: 0650 3736679

  Fax: 0650 3796512

  Email: [email protected]
   
  #1

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với Diễn đàn Game chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ!